منوی سایت

گرایش مدیریت  راهبردی در  سازمان های ورزشی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1398-99بهمن 1398دانلود
4مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1398-99مهر 1398دانلود
5مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی1397-98تیرماه 1398دانلود