گرایش رفتار سازمانی و منابع  انسانی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانینیمسال اول 02-1401شهریور 1401دانلود
2مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانینیمسال اول 01-14001400/06/20دانلود
3مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانینیمسال دوم 00-13991399/11/07دانلود
4مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانینیمسال دوم 98-13971398/04/18دانلود
5مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانینیمسال اول 98-13971397/06/10دانلود
6مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیسال تحصیلی 97-13961396/11/01دانلود
7مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود