گرایش سیستم های  اطلاعاتی  و فناوری

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ردیفرشته / گرایشسال تحصیلیتاریخ بروزرسانی دریافت
1مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتنیمسال اول 01-14001400/06/20دانلود
2مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتنیمسال دوم 00-13991399/11/07دانلود
3مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتنیمسال دوم 98-13971398/04/18دانلود
4مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتنیمسال اول 98-13971397/06/10دانلود
5مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتسال تحصیلی 97-13961396/11/01دانلود
6مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتسال تحصیلی 96-13951395/11/03دانلود