گرایش  فناوری

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1401-02شهریور 1401دانلود
2مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1400-01شهریور 1400دانلود
3مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1399-00بهمن 1399دانلود
4مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1398-99بهمن 1398دانلود
5مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1398-99مهر 1398دانلود
6مدیریت کسب و کار گرایش فناوری1397-98تیر 1398دانلود