گرایش مشاوره  مدرسه

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مشاوره گرایش مدرسه دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مشاوره گرایش مدرسه1401-02شهریور 1401دانلود
2مشاوره گرایش مدرسه1400-01شهریور 1400دانلود
3مشاوره گرایش مدرسه1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مشاوره گرایش مدرسه1398-99مهرماه 1398دانلود
5مشاوره گرایش مدرسه1397-98تیرماه 1398دانلود