گرایش  افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک1397-98تیرماه 1398دانلود