_ گرایش طراحی فرآیند

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشتهسال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند1397-98تیرماه 1398دانلود
3مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند1398-99مهرماه 1398دانلود
4مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند1398-99بهمن ماه 1398دانلود