گرایش   مدیریت  مهندسی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1401-02شهریور 1401دانلود
2مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1400-01شهریور 1400دانلود
3مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1398-99بهمن ماه 1398دانلود
4مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1398-99مهرماه 1398دانلود
5مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی1397-98تیرماه 1398دانلود