منابع امتحانات پایان ترم  اقتصاد کشاورزی

یکی از ویژگی‌های دانشگاه پیام نور که آنرا متمایز از سایر دانشگاه‌های کشور می‌کند، هماهنگ بودن امتحانات تمامی واحدهای دانشگاهی و کتاب محور بودن آن است. از این رو جهت اطلاع دانشجویان از منابع امتحانی و کتب آن، دانشگاه پیام نور شروع هر ترم تحصیلی اقدام به نشر فایل معرفی منابع امتحانی دروس همه رشته‌های تحصیلی می‌پردازد. همینطور دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد نیز در سامانه گلستان از منابع امتحانی دروس انتخابی خود آگاه شوند.

 

معرفی منابع امتحانات پایان ترم رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

ردیفرشته سال تحصیلیتاریخ بروزرسانیدانلود
1اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1401-02شهریور 1401دانلود
2اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1397-98تیرماه 1398دانلود
3اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1398-99مهرماه 1398دانلود
4اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی1398-99بهمن ماه 1398دانلود