مهم‌ترین ویژگی آزمون‌های دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر امتحانات دانشگاه‌های دیگر متمایز کرده است، مشخص بودن منبع امتحانی هر درس با ذکر تمام جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در تمامی امتحانات پایان ترم نیز به همین گونه است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور تنها با مطالعه کتاب مربوط به هر درس موفقیت خود در امتحانات را تضمین می‌کند و هیچ مطلب خارج از این کتاب‌ها در امتحان نخواهد آمد. منابع امتحانی برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش و دفترچه راهنمای آزمون فراگیر منتشر می‌شود. 

 

تذکر: رشته مدیریت اجرایی در نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395 از فهرست رشته‌های تحصیلی دفترچه فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام‌نور حذف شده است.


    منابع آزمون فراگیر نوبت شانزدهم - پذیرش مهرماه 1395

 

                             

        

برای دریافت فایل هر کتاب بر روی جلد کتاب مورد نظر کلیک نمائید.