فراگیر پیام نور  1396  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق در علوم ورزشی21. روش تحقیق در علوم ورزشی
2. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (تجدید نظر شده)
1. توماس جری آر، نلسون جک کی، سیلور من استفن جی مترجم: فراهانی، عبدوی، رضایی و صوفی
2. فراهانی و همکاران
1. دانشگاه پیام نور
2. پژوهشکده تربیت بدنی
و علوم ورزشی با اندیشه های حقوقی
2زبان تخصصی21. دایره المعارف اختلالات و آسیب های ورزشی
2. زبان تخصصی
(رشته تربیت بدنی)
1. پتپاریک گیبسون مترجم آهنجان، طاهرزاده،
سیداحمدی، کیوانلو، حیدری
2. آقایاری، فراهانی، علیمحمدی
1. دانشگاه رازی
2. دانشگاه پیام نور
3فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی2فیزیولوژی پزشکی گایتون
جلد 1 و 2
بیگلری و همکارانتیمورزاده (طبیب)
4حرکت شناسی پیشرفته21. اصول حرکت شناسی ساختاری با اصلاحات
2. آناتومی حرکتی و توانایی های ورزشی
1. کلیم دبلیو مترجم: ولی الله دبیدی روشن
2. رولف ویرهد مترجم: فراهانی و شجاع الدین
1. سمت
2. دانشگاه پیام نور