فراگیر پیام نور 1397 اقتصاد کشاورزی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصاد خرد تکمیلی3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانههال واریان / سید جواد پورمقیمنی
2اقتصاد کلان تکمیلی3تئوری و سیاست های اقتصاد کلانویلیام اچ برانسون/عباس شاکرینی
2اقتصاد سنجی تکمیلی13مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم)دامور گجراتی/حمید ابریشمیدانشگاه تهران