فراگیر پیام نور 1399 اقتصاد کشاورزی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اقتصادخرد تکمیلی3رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانههال واریان/سیدجواد پورمقیمنی
2اقتصادکلان تکمیلی3تئوری و سیاستهای اقتصاد کلانویلیام اج
برانسون/عباس
شاکری
نی
3اقتصاد سنجی تکمیلی 13مبانی اقتصاد سنجی (جلد دوم)دامودار گجراتی/حمید
ابریشمی
دانشگاه تهران