فراگیر پیام نور سال 1397 حقوق بین الملل

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  حقوق بین الملل

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق جزای بین الملل2حقوق بین الملل کیفریمهدی مومنیشهر دانش
2سازمان های بین المللی2حقوق سازمان های بین المللیابراهیم بیک زادهمجد
3نظام بین المللی حقوق بشر2نظام بین المللی حقوق بشرکریستیان تاموشات/ حسین شریفی طراز کوهیمیزان
4حقوق بین الملل اسلامی2فقه سیاسی.حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی
در اسلام
عباسعلی عمید زنجانیسمت