فراگیر پیام نور سال 1400 حقوق بین الملل

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  حقوق بین الملل

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق دریاها2حقوق بین الملل دریاهایوشیفومی تاناکا
آرمین طلعت
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، جاودانه
2سازمان های بین المللی2حقوق سازمان های بین المللیابراهیم بیک زادهمجد
3نظام بین المللی حقوق بشر2نظام بین المللی حقوق بشرکریستیان تاموشات
حسین شریفی
میزان
4حقوق بین الملل اسلامی2فقه سیاسی.حقوق تعهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلامعباسعلی عمید زنجانیسمت