فراگیر پیام نور  1399 حقوق خصوصی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  حقوق خصوصی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق مدنی 12سقوط تعهداتشهیدیمجد
2آیین دادرسی مدنی2آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دومعبداله شمسدراگ
3حقوق تجارت2مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت
(اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)
ابراهیم عبدی پورپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4داوری های بین المللی2داوری تجاری بین المللیعبد الحسین شیرویسمت