فراگیر پیام نور  1396  حقوق خصوصی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حقوق مدنی 121. تشکیل قراردادها و تعهدات
2. سقوط تعهدات
1. شهیدی
2. شهیدی
1. مجد
2. مجد
2آیین دادرسی مدنی2آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دومعبداله شمسدراگ
3حقوق تجارت2مباحث تحلیلی از حقوق تجارت ( اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسبه یا پیشه یا تجارت)ابراهیم عبدی پورپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
4متون حقوقی به زبان خارجه2Essential contract LawMonahankoutedge 2007