فراگیر پیام نور  1397  روان شناسی بالینی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


 

نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  روان شناسی بالینی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی رشد پیشرفته2روانشناسی رشد (نظریه ها. پژوهش ها و آزمو نها)مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیام نور
2نظریه های شخصیت2نظریه های شخصیت (تجدید نظر شده) ویراست دهمدوان شولتز، سیدنی الن شولتز/یحیی سید محمدیویرایش
3روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی21-روانشناسی سلامت (ویراست پنجم) (جلد اول)
2-مبانی نوروسایکولوژی انسان (جلد اول) آخرین ویرایش
1-جین اگدن/ محسن کچویی
2-برایان کولب، ایان کیو و ویشاو/
احمدعلی پور و همکاران
1-ارجمند
2-ارجمند