فراگیر پیام نور  1395  روان شناسی بالینی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های روان درمانی2نظریه های روان درمانی و مشاورهکارول شاو آستاد / مهرداد فیروزبختارسباران
2روانشناسی رشد پیشرفته21. روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)
2. روانشناسی رشد
1. مهناز علی اکبری دهکردی
2. کارول براون - مهناز علی اکبری دهکردی
1.پیام‌نور
2. روان
3نظریه های شخصیت2نظریه های شخصیت
(تجدید نظر شده ویراست 10)
دوان. شولتز، سیدنی الن شولتز/یحیی سید محمدیویرایش
4روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی21. روانشناسی سلامت
2. مبانی نوروسایکولوژی انسان(جلد اول)
1. ادوارد پ. سارافینو. گروهی از مترجمان زیر نظر الهه میرزایی
2. برایان کولب، ایان کیو ویشاو/احمدعلی پور، مژگان آگاه هریس و همکاران
1. رشد
2.ارجمند