فراگیر پیام نور 1397 روان شناسی تربیتی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  روانشناسی تربیتی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی تربیتی2روانشناسی تربیتیحسین زارع، اکبر رضایی،علی مصطفاییدانشگاه پیا م نور
2نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی2مکاتب فلسفی و آراءتربیتیجرالدلی گوتک/محمد جعفر پاک سرشتسمت
3نظریه های رشد2روانشناسی رشد (نظریه ها. پژوهش ها و آزمونها)مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیا م نور