فراگیر پیام نور 1399 روان شناسی تربیتی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  روانشناسی تربیتی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی تربیتی2روانشناسی تربیتیحسین زارع، اکبر رضایی، علی مصطفاییدانشگاه پیام نور
2تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته2نگاهی دوباره به تربیت اسلامی
(جلد اول)
خسرو باقریمدرسه
3نظریه های رشد2روانشناسی رشد
(نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)
مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیام نور