فراگیر پیام نور  1401 روان شناسی عمومی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

روان شناسی عمومی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی عمومی پیشرفته3متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد
(تک جلدی)
اتکینسون - اسمیت - هوکسما
براهنی و همکاران
رشد
2روانشناسی رشد پیشرفته2روانشناسی رشد
(نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها)
مهناز علی اکبری دهکردیدانشگاه پیام نور
3متون تخصصی2متون روانشناسی به زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
(رشته روان شناسی)
دکتر حمید کمرزریندانشگاه پیام نور