فراگیر پیام نور  1395  روان شناسی عمومی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی عمومی پیشرفته3متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد(تک جلدی)اتکینسون، اسمیت، هوکسما، بم/ براهنی و همکارانرشد
2روانشناسی رشد پیشرفته21. روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها و آزمونها)
2. روانشناسی رشد
1. مهناز علی اکبری دهکردی
2. کارول براون مهناز علی اکبری دهکردی
1. پیام نور
2. روان
3متون تخصصی21. متون روانشناسی به زبان انگلیسی
2. متون تخصصی روانشناسی (بر اساس Discovering psychology)
ویراست چهار
1. حمید کمرزرین
2. ترجمه و تالیف :مهدی دهستانی
1. پیام نور
2.ارسباران
4روانشناسی اجتماعی پیشرفته21. روانشناسی اجتماعی
2. روانشناسی اجتماعی کاربردی
1. رابرت بارون.دان بیرن. نایلا / یوسف کریمی
2. آبراهام پی بونک، مارک ون وگت مجید صفاری نیا،پرستو حسن زاده
1. روان
2. ویرایش