فراگیر پیام نور 1397  ریاضی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

 آموزش ریاضی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اصول آموزش ریاضی31 آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی 1)
2 اصول آموزش ریاضی
1 محمد حسن بیژن زاده
2 سیدحسن علم الهدایی
1 دانش پذیر
2 جهان فردا
2بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات(1)31 چگونه مسئله حل کنیم؟
2 خلاقیت ریاضی
1 جورج پولیا /احمدآرام
2 جورج پولیا / پرویز شهریاری
1 کیهان
2 فاطمی
3نظریه های یادگیری ریاضی21 شکاف آموزشی
2 ریاضیات مدرسه در دهه 1990
1 ج . استیگر. ج. هیبرت / محمدرضا سرکارآرانی مقدم
2 ج. هاسون - ب . ویلسون / ناهید ملکی
1 مدرسه
2 نشر مرکز