فراگیر پیام نور 1398 ریاضی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

 آموزش ریاضی

نام مولفنام منابع درسیتعداد واحدنام درسردیفناشر
1 محمد حسن بیژن زاده
2 سیدحسن علم الهدایی
1 آموزش و یادگیری ریاضیات (آموزش ریاضی 1)
2 اصول آموزش ریاضی
3اصول آموزش ریاضی11 دانش پذیر
2 جهان فردا
1 جورج پولیا /احمدآرام
2 جورج پولیا / پرویز شهریاری
1 چگونه مسئله حل کنیم؟
2 خلاقیت ریاضی
3بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضیات(1)21 کیهان
2 فاطمی