فراگیر پیام نور 1399 زیست شناسی گیاهی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بوم شناسی پوشش های گیاهی2اکولوژی پوششهای گیاهییونس عصریدانشگاه پیام نور
2متابولیسم گیاهی2متابولیسم گیاهیمه لقا قربانلی.
رضا حاجی حسینی
بغدادآبادی
دانشگاه پیام نور
3یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته2آناتومی گیاهیا.فان/آذرنوش جعفریجهاد دانشگاهی
مشهد
4جذب و انتقال در گیاهان2جذب و انتقال در گیاهانمه لقا قربانلیدانشگاه پیام نور