فراگیر پیام نور 1398 زیست فناوری میکروبی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  زیست فناوری میکروبی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها2ژنتیک مولکولی باکتری هاژرمی دال و سیمون پارک / منصور مشرقیدانشگاه فردوسی مشهد
2فناوری تخمیر2بیوتکنولوژی صنعتیسیدعباس شجاع الساداتی / محمدعلی اسدالهیدانشگاه تربیت مدرس
3زیست فناوری غذایی2مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذاییپری جانسون گرین / محمد باقر حبیبی نجفی. امیرسالاری.ریاضیدانشگاه فردوسی مشهد
4اخلاق زیستی در زیست فناوری2مقدمه ای بر اخلاق زیستیجان بریانن. لیند باگوت لاوله.جان سرل /محمدرضا پروین و همکارانپژوهشگاه ابن سینا