فراگیر پیام نور 1399 زیست فناوری میکروبی

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  زیست فناوری میکروبی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها2ژنتیک مولکولی باکتریهاژرمی دال و سیمون پارک
منصور مشرقی
دانشگاه فردوسی مشهد
2فناوری تخمیر2بیوتکنولوژی صنعتیسید عباس شجاع الساداتی
محمد علی اسدالهی
دانشگاه تربیت مدرس
3زیست فناوری غذایی2مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذاییپری جانسون گرین / محمدباقر حبیبی
امیرسالاری، ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
4اخلاق زیستی در زیست فن‌آوری2مقدمه ای بر اخلاق زیستیجان بریانن، لیند باگوت لاوله، جان سرل
حسن رهنما، علی محمد شکیب
پژوهشگاه ابن سینا