فراگیر پیام نور 1397 طراحی شهری

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  طراحی شهری

 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مبانی نظری طراحی شهری31 طراحی شهری ، گونه شناسی،رویه ها و طرح ها
2 مبانی طراحی شهری
1 جان لنگ/ سید حسین بحرینی
2 ریچارد هدمن.آندرو یازوسکی/ راضیه رضازاده.
مصطفی عباس زادگان
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه علم و صنعت
2مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان21 مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری
2 بعد طراحی برنامه ریزی
1 اسماعیل شیعه
2 جان پانتر.متئو کارمونا/ سیدعبدالهادی دانشپور.
رضا بصیری مژدهی
1 دانشگاه علم و صنعت
2 سلزمتن فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران
3طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری21 شبکه ارتباطی در طراحی شهری
2 اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه
1 فریدون قریب
2 هرمان کنف لاخر/ فریدون قریب
دانشگاه تهران
4مباحث اجرایی طراحی شهری2جزوه مباحث اجرایی طراحی شهریحیدر جهان بخش. صابر زند. مرتضی لطفی پوردانشگاه پیام نور