فراگیر پیام نور 1399 طراحی شهری

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  طراحی شهری

توجه: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس طراحی شهری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری و (کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری - که کاردانی شهرسازی یا معماری دارند) صورت می گیرد.

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مبانی نظری طراحی شهری31. طراحی شهری: گونه شناسی رویه ها و طرح ها
2. مبانی طراحی شهری
1. جان لنگ / بحرینی
2. ریچارد هدمن، آندروه یازوسکی
راضیه رضازاده، مصطفی عباس زادگان
1. دانشگاه تهران
2. دانشگاه علم و صنعت
2مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان21. مقدمه ای بر مبانی
برنامه ریزی شهری
2. بعد طراحی برنامه ریزی
1. اسماعیل شیعه
2. جان پانترو متئو کارمونا
سیدعبدالهادی دانشپور
1. دانشگاه علم و صنعت
2. سازمان اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
3طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری21. شبکه ارتباطی در طراحی شهری
2. اصول برنامه ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه
1. فریدون قریب
2. هرمان کنف لاخر
فریدون قریب
1. دانشگاه تهران
2. دانشگاه تهران
4مباحث اجرایی طراحی شهری2جزوه مباحث اجرایی طراحی شهریحیدر جهان بخش، صابر زنددانشگاه پیام نور