فراگیر پیام نور 1397 علوم دامی گرایش تغذیه دام

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

علوم دامی گرایش تغذیه دام

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1فیزیولوژی پیشرفته2فیزیولوژی داممحمد جواد ضمیریحق شناس
2بیوشیمی حیوانی پیشرفته2مروری بر بیوشیمیامیره نجات شکوهی - اصغر عینی زادهپنجاه و نه
3روش تحقیق2روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید بر کشاورزیسیدعلی محمد میرمحمدی میبدیجهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
4تغذیه پیشرفته2تغذیه دام تکمیلیتیمور تنها قزلی – مختار فتحیدانشگاه پیام نور