فراگیر پیام نور 1399علوم دامی گرایش تغذیه دام

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  علوم دامی گرایش تغذیه دام

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روش تحقیق2روش تحقیق در علوم زیستی با تاکید برکشاورزیسید علی محمد میر
محمدی میبدی
جهاد دانشگاهی
دانشگاه اصفهان
2فیزیولوژی پیشرفته2فیزیولوژی داممحمد جواد ضمیریحق شناس
3بیوشیمی حیوانی پیشرفته2مروری بر بیوشیمیامیره نجات شکوهی- اصغر عینی زادهپنجاه و نه
4تغذیه پیشرفته2تغذیه دام تکمیلیتیمور تنها قزلی- مختار فتحیدانشگاه پیام نور