فراگیر پیام نور 1397 فیزیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1الکترودینامیک پیشرفته 13Classical ElectrodynamicsJohn David JacksonJohn Wiley
2مکانیک آماری پیشرفته 13statistical mechanics
(ویرایش دوم)
R K Pathria, Paul D
Beale
wood worth
3مکانیک کوانتومی پیشرفته 13مکانیک کوانتومی نوینساکورایی ج.ج / جمیل آریاییدانشگاه پیام نور