فراگیر پیام نور 1399 فیزیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  فیزیک تمام گرایش ها

فیزیک گرایش اپتیک و لیزر/گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها/ گرایش فیزیک پلاسما/ گرایش فیزیک ماده چگال/ گرایش فیزیک هسته ای/ گرایش گرانش و کیهان شناسی/ گرایش نجوم و اختر فیزیک/ 

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مکانیک کوانتومی
پیشرفته 1
3مکانیک کوانتومی نوینساکورایی ج.ج/جمیل آریاییدانشگاه پیام نور
2مکانیک آماری پیشرفته 13statistical
mechanics(ویرایش دوم)
R K Pathria,
Paul D. Beale
wood
worth
3الکترو دینامیک پیشرفته 13Classical
Electrodynamics
John David
Jackson
John Wiley