فراگیر پیام نور 1398 مدیریت فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته / کسب و کار الکترونیک / مدیریت دانش / مدیریت منابع اطلاعاتی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2مبانی فناوری اطلاعاتامیرهوشنگ تاجفراتی نگر
2مبانی مدیریت دانش2مدیریت دانشسیدعلی اکبر احمدی، علی صالحیدانشگاه پیام نور
3سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2مفاهیم پایه ای پایگاه داده به
همراه 150 مثال کاربردی در
MySQL
منصوره جلال یزدی،
فائقه فقیه موسوی و
ملیحه جاویدی
فناوریهای نوین
قوچان (انتشارات
آتینگر پخش
کننده می باشند)
4مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتجک . مارچوکا /رامین مولاناپور، فرزاد حبیبی پوررودسریدانشگاه پیام نور