فراگیر پیام نور 1401 مدیریت فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته / کسب و کار الکترونیک / مدیریت دانش / مدیریت منابع اطلاعاتی

ردیفنام درستعدادواحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات2مبانی فناوری اطلاعاتامیر هوشنگ تاج فرآتی نگر
2مبانی مدیریت دانش2مدیریت دانشسید علی اکبر احمدی - علی صالحیدانشگاه پیام نور
3سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی2مفاهیم پایه ای پایگاه داده به همراه 150 مثال کاربردی در MySQLمنصوره جلال یزدی، فائقه فقیه موسوی و ملیحه جاویدیفناوریهای نوین قوچان
4مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات2مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتامیرهوشنگ تاجفر - رامین مولاناپوردانشگاه پیام نور