فراگیر پیام نور  1398 مدیریت کسب و کار

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع امتحانی فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت کسب و کار یکسان می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت کسب و کار کلیه گرایش‌ها

استراتژی / بازاریابی / رفتار سازمانی و منابع انسانی / سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات / مالی / عملیات زنجیره تأمین / فناوری

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزاحسن حسینی/شهرام جنابیدانشگاه پیام نور
2مدیریت استراتژیک3مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضا رسولی – علی صالحیدانشگاه پیام نور
3نظریه های سازمان و مدیریت3تئوریهای سازمان: ساختار و طرح سازمانیاستیفن پی. رابینز
مترجم:سیدمهدی الوانی/حسن دانای یفرد
صفار