فراگیر پیام نور  1400 مدیریت کسب و کار

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع امتحانی فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت کسب و کار یکسان می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مدیریت کسب و کار کلیه گرایش‌ها

(استراتژی / بازاریابی / رفتار سازمانی و منابع انسانی / سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات / مالی / عملیات زنجیره تأمین / فناوری)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولف / مترجمناشر
1مدیریت استراتژیک3مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضا رسولی - علی صالحیدانشگاه پیام نور
2نظریه های سازمان و مدیریت3تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانیاستیفن رابینز
سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد
صفار
3زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزا حسن حسینی، شهرام جنابیدانشگاه پیام نور