فراگیر پیام نور  1396 مدیریت کسب و کار

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

تذکر: منابع آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (ترم اول دانش پذیری) برای کلیه گرایش‌های رشته مدیریت کسب و کار یکسان می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال اول دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هجدهم پذیرش بهمن ماه 1396

مدیریت کسب و کار کلیه گرایش‌ها (استراتژی - بازاریابی - رفتار سازمانی و منابع انسانی - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - مالی)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1زبان تخصصی2زبان تخصصی مدیریت بازاریابیمیرزاحسن حسینی/شهرام جنابیدانشگاه پیام نور
2مدیریت استراتژیک3مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضا رسولی – علی صالحیدانشگاه پیام نور
3نظریه های سازمان و مدیریت3تئوریهای سازمان: ساختار و طرح سازمانیاستیفن پی. رابینز
مترجم:سیدمهدی الوانی/حسن دانای یفرد
صفار