فراگیر پیام نور 1395 مشاوره

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.

 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت هفدهم پذیرش بهمن ماه 1395

رشته مشاوره (گرایش های مشاوره توانبخشی - مشاوره خانواره - مشاوره شغلی)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری یحیی سید محمدیارسباران
2آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفتهحسین زارع - محمد حسن صیف- سعید طالبیدانشگاه پیام نور
3هدایت و مشورت در اسلام2هدایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت

مشاوره گرايش مشاوره مدرسه

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی3نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانیجرالد کوری
یحیی سید محمدی
ارسباران
2آمار استنباطی پیشرفته2آمار استنباطی پیشرفتهحسین زارع - محمدحسن صیف - سعید طالبیدانشگاه پیام نور
3روابط و مناسبات انسانی در مدرسه2مشاوره مدرسه دیدگاه ها و کاربست های حرفهتامارا دیویس
کیانوش زهراکار، زهرا کهلویی
نشر ویرایش
4هدایت و مشورت در اسلام2ایت و مشورت در اسلامجواد اژه اییسمت