فراگیر پیام نور 1398 مهندسی برق

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی برق کلیه گرایش ها

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک / مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادیحسن کاتوزیاندانشگاه صنعتی امیر کبیر
2افزاره های نیم رسانا3Semiconductor
Devices, Physics and
Technology, 3rd Ed
S.M.Sze and
M.K. Lee,
prentice
hall
3(CMOS)مدارهای مجتمع خطی3Design of Analog CMOS Integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill

 مدارهای مجتمع الکترونیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری و فناوری ساخت افزاره های
نیم رسانا
3تئوری و فناوری ساخت ادوات نیمه هادیحسن کاتوزیاندانشگاه صنعتی امیر کبیر
2مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI)3مدارهای مجتمع دیجیتال (ویراست دوم)جان ام رابی - چاندرا کازان –
بوریوژنیکلویچ/ داریوش شیری -
ولی الله نجفی
نص
3مدارهای مجتمع خطی(CMOS)3Design of Analog CMOS Integrated CircuitsBehzad RazaviMc-Graw Hill