فراگیر پیام نور 1398 مهندسی صنایع

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی صنایع کلیه گرایش‌ها

بهینه سازی سیستم ها / سیستم های کلان / مدیریت مهندسی

بهینه سازی سیستم ها

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1طراحی سیستم های صنعتی3طراحی سیستم های صنعتیبشیری.حسینی جو.حسینی نژاددانشگاه شاهد
2تحلیل آماری چند متغیره3تحلیل آماری چند متغیری کاربردیریچارد.آ.جانسون.دین دبلیو. ویچرن/ حسینعلی نیرومنددانشگاه فردوسی مشهد
3نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمد جواد اصغرپوردانشگاه تهران

سیستم های کلان

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1برنامه ریزی ریاضی3تحقیق در عملیات 2حبیبه نظیفدانشگاه پیام نور
2فرایندهای احتمالی3فرآیندهای تصادفیعین اله پاشادانشگاه پیام نور
3مدلسازی پویایی های سیستم3پویایی شناسی کسب وکار تفکر سیستمی و
مدل سازی برای جهانی پیچیده
john D. Sterman
/کوروش برارپور و دیگران
سمت

مدیریت مهندسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1نظریه تصمیم گیری3تصمیم گیری های چند معیارهمحمد جواد اصغرپوردانشگاه تهران
2مدیریت نوآوری و فناوری3مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیکملیسا آ. شلینگ/ سید محمد اعرابی.محمد تقی زاده مطلقدفتر پژوهش های فرهنگی
3تحلیل داده های مهندسی3آمار مهندسیآلبرت ه . باوکر، جرالدج. لیبرمن
/ هاشم محلوجی
مرکز نشر دانشگاهی