فراگیر پیام نور  1397 مهندسی فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور نوبت نوزدهم پذیرش بهمن ماه 1397

  مهندسی فناوری اطلاعات

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مدیریت توسعه نرم افزار3مدیریت توسعه نرم افزارامیرهوشنگ تاج فردانشگاه پیام نور
2برنامه ریزی استراتژیک3مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب وکار الکترونیکیتوفیق جلاسی.آلبرشت اندرسن/
امیرهوشنگ تاج فر.محمدمهدی
پرهیزگار
تایماز
3مهندسی مجدد فرایندهای تجاری3بازمهندسی فرآیندهای کسب و کارالک شارپ.پاتریک مک درموت/
محمد قلی پور.فهمیه غنچه ای.آزیتا
رفعت
آتی نگر