فراگیر پیام نور  1399 مهندسی فناوری اطلاعات

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی فناوری اطلاعات


مهندسی فناوری اطلاعات گرایش گرایش تجارت الکترونیکی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1بازار یابی الکترونیکی3بازاریابی الکترونیکیDave chaffey, PR smith
میرزا حسن حسینی
دانشگاه پیام نور
2مدیریت زنجیره عرضه3مدیریت زنجیره تأمین با
رویکردی بر فناوری اطلاعات
Sunil Chopra, peter meindlآتی نگر
3مهندسی مجدد فرایندهای تجاری3باز مهندسی فرایندهای کسب و کارامیر هوشنگ تاج فردانشگاه پیام نور

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات (ITS)

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات3مهندسی اطلاعاتامیر هوشنگ تاج فردانشگاه پیام نور
2مهندسی مجدد الکترونیکی فرایندهای کسب و کار3باز مهندسی فرایندهای کسب و کارامیر هوشنگ تاج فردانشگاه پیام نور
3پیاده سازی پروژه های تکنولوژی اطلاعات3مدیریت و کنترل پروژه های
فناوری اطلاعات
جک تی مارچوکا
رامین مولاناپور
دانشگاه پیام نور

مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1معماری نرم افزار3Enterprise Software Architecture and DesignDominic Dugganwiley
2برنامه ریزی منابع سازمان3جزوه سیستم های برنامه ریزی
منابع سازمان (ERP)
علی اکبر احمدی، شکری پورتایماز
3مهندسی مجدد فرایندهای تجاری3باز مهندسی فرایندهای کسب و کارامیر هوشنگ تاج فردانشگاه پیام نور