مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


 

نام دروس و منابع درسی نیمسال دانش‌پذیری کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1روانشناسی محیط2آفرینش نظریه معماریجان لنگ / علیرضا عینی فردانشگاه تهران
2سیر اندیشه های معماری2سیر اندیشه های معماریمحمدجواد مهدوی نژادجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
3حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
(دفتر اول)
هادی ربیعیفرهنگستان هنر
4نظریه و روش های طراحی2جزوه نظریه ها و روش های طراحیحیدر جهانبخشدانشگاه پیام نور