فراگیر پیام نور 1400 مهندسی معماری

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانی آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور برای هر دوره از طریق پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای آن منتشر می‌شود. همچنین منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی معماری

توجه: با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی (اسکیس معماری)، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و (کارشناسی ناپیوسته معماری - که کاردانی معماری دارند) صورت می گیرد.

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1حکمت هنر اسلامی2جستارهایی در چیستی هنر
اسلامی (دفتر اول)
هادی ربیعیفرهنگستان هنر
2روان شناسی محیط2آفرینش نظریه معماریجان لنگ/ علیرضا عینی فردانشگاه تهران
3سیر اندیشه های معماری2سیر اندیشه های معماریمحمدجواد مهدوی نژادجهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
4نظریه و روش های طراحی2جزوه نظریه ها و روش های طراحیحیدر جهانبخشدانشگاه پیام نور