فراگیر پیام نور 1398 مهندسی مواد

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی مواد

گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1تئوری نابجایی ها3متالورژی مکانیکی: آشنایی با نابجایی هاD. Hull، D.J. Bacon
علی اکبر اکرامی
دانشگاه صنعتی شریف
2ترمودینامیک پیشرفته مواد2مقدمه ای بر ترمودینامیک مواد (جلد 2)دیوید گاسکل/
علی سعیدی
جهاد دانشگاهی صنعتی
اصفهان
3فرایندهای انجماد پیشرفته3Fundamentals of Solidification
Third Edition
W. Kurz and D.J. FisherTrans Tech
Publications