فراگیر پیام نور 1398 مهندسی مکانیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها

تبدیل انرژی / ساخت و تولید/ طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1محاسبات عددی پیشرفته3Numerical Methods for EngineersSteven C. Chapra،
Raymond P. Canale
Mcgraw-Hill
Education، Edition
2مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته 1زهره ابراهیمیدانشگاه پیام نور
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیررضا شاهانیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 ساخت و تولید

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1سیستم های تولید صنعتی3Automation، Production Systems، and
Computer Integrated Manufacturing 2nd Edition
Mikell P.GrooverPrentice Hall
2اتوماسیون در تولید3Computer Integrated Manufacturing 2nd EditionMikell P.GrooverPrentice Hall
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیررضا شاهانیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

طراحی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1کنترل پیشرفته3اصول کنترل مدرنعلی خاکی صدیقدانشگاه تهران
2طراحی مهندسی پیشرفته3طراحی در مهندسی مکانیکدیوید ج. اولمن/ علی امیرفضلیمرکز نشر دانشگاهی
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیررضا شاهانیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی