فراگیر پیام نور 1399 مهندسی مکانیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول تحصیلی کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

  مهندسی مکانیک


مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1محاسبات عددی پیشرفته3Numerical Methods for EngineersSteven C Chapra Raymond P CanaleMcgraw-Hill Education 6th Edition
2مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته 1زهره ابراهیمیدانشگاه پیام نور
3ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیررضا شاهانیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1مکانیک محیط های پیوسته 13مکانیک محیط های پیوسته 1زهره ابراهیمیدانشگاه پیام نور
2ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیررضا شاهانیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
3کنترل پیشرفته 13اصول کنترل مدرنعلی خاکی صدیقدانشگاه تهران

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ریاضیات پیشرفته 13ریاضیات پیشرفتهامیر رضا شاهانیدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
2سیستم های تولید صنعتی3Automation, Production Systems and
Computer Integrated Manufacturing
(2nd Edition)
Mikell P.GrooverPrentice Hall
3اتوماسیون در تولید3Automation, Production Systems and
Computer Integrated Manufacturing
(2nd Edition)
Mikell P.GrooverPrentice Hall