فراگیر پیام نور 1398 ژنتیک

مهم‌ترین ویژگی امتحانات دانشگاه پیام‌نور که آن را از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور متمایز کرده است، مشخص بودن منابع امتحانی هر درس با ذکر جزئیات می‌باشد. این ویژگی نه تنها در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد رعایت می‌شود، بلکه در سایر امتحانات پایان ترم این دانشگاه نیز به همین روال است. دانش پذیران و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور صرفاً با مطالعه کتاب های معرفی شده برای هر درس خود را برای امتحانات پایان ترم که از طرف مرکز آزمون دانشگاه پیام نور برگزار می شود، آماده می کنند. منابع امتحانات پایان ترم واحدهای دانشگاهی پیام نور ابتدای هر ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشگاه پیام نور و ارائه فایل PDF قابل دسترسی می باشد.


نام دروس و منابع امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

ژنتیک

ردیفنام درستعداد واحدنام منابع درسینام مولفناشر
1ژنتیک انسانی تکمیلی2ژنتیک در پزشکی تامسون (ویرایش هشتم)رابرت . ال نوسبام / محمدغفرانی،
عاطفه شیرکوند، فریناز به فرجام(زیر نظر نجات مهدیه)
برای فردا
2ژنتیک مولکولی2زیست شناسی مولکولی جلد1مصطفی عبادی- غلامرضا بیخودی - لاله عارف عشقیپوران پژوهش
3مهندسی ژنتیک2مهندسی ژنتیک و روشها(ویرایش
جدید و تجدید نظر شده)
محمدعلی ابراهیمی و
مسعود توحیدفر
دانشگاه پیام نور
4ژنتیک سرطان2اصول ژنتیک سرطانفردبانز/ روح الله نجفی سیستانی- مجید تفریحی - هادی شیرزادبرای فردا